500 jaar gildenleven in Essen

Gildebroeders en gildezusters,

Voor de geïnteresseerden een gelegenheid om de Sint-Sebastiaansgilde van Essen beter te leren kennen.

In bijlage de affiche i.v.m. de tentoonstelling die de gilde van Essen inricht n.a.v. het 500 jarig bestaan van deze gilde van zaterdag 8 september t/m zondag 16 september 2018.

Met gildegroeten,

Leo
Griffier