Boogschieten

Het boogschieten is ten diepste verbonden met de oorspronkelijke bedoeling van de schuttersgilden, met name het verdedigen van de dorpsgemeenschap. Deze activiteit vormt dus in zekere zin het hart van de gilde. Nu het stricte verdedigingsaspect naar de achtergrond verschoven is, heeft het boogschieten een eerder recreatief karakter gekregen.

Er vinden doorheen het jaar 2 competities plaats. Tijdens de zomer schiet men met de grote kruisboog buiten op een afstand van 61m naar een doel. Meer informatie omtrent de puntentelling en het klassement vindt u hier.

In de winter vindt er een binnencompetitie plaats met een kleine kruisboog waarbij het doel zich op een afstand van 6 meter van de schutter bevindt.