Teerfeest en stat. vergadering vzw

Beste gildebroeders en gildezusters,

Via mail hebben jullie de uitnodiging voor het teerfeest van 2018 ontvangen.

Graag had ik ook van iedereen een ontvangstbevestiging gekregen als deze mail goed is aangekomen.

Aan iedereen ook een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst.

Met gildegroeten en hopelijk zijn we talrijk aanwezig op onze teerdagen.