Gildeactiviteiten voor het najaar 2018

Gildebroeders en gildezusters,

Zoals elk jaar hebben we ook in het najaar nog een aantal mooie activiteiten met onze gilde.

In bijlage een overzicht van alles waar we samen nog van kunnen genieten.

Zoals steeds hopen we op een talrijke deelname.

Met gildegroeten

Leo Van Hasselt
Griffier