Uitnodiging keizersbreuk en 40 jaar dansgroep

Gildebroeders en gildezusters,

Zoals reeds aangekondigd vieren we op 27 oktober feest met onze gilde. Eerst eren we onze keizer Fons met het overhandigen van zijn keizersbreuk en daarna vieren we het 40 jarig bestaan van onze dansgroep.

In bijlage de uitnodiging voor deze feestelijke dag.

Daarom hopen we op een talrijke opkomst van onze gildeleden en hun partner.

Tot dan !

Met gildegroeten.

Namens het bestuur.