Wandeling 2017

Gildeactiviteiten eerste semester

Gildebroeders en gildezusters,

In bijlage vinden jullie een overzicht van de gildeactiviteiten van het voorjaar. Probeer zo veel mogelijk aanwezig te zijn om zo mee de werking van de gilde te ondersteunen. 

Met gildegroeten

Leo Van Hasselt
Griffier

Voorjaarsactiviteiten werkjaar 2019

23 maart: Lentebal ten voordele van andersvaliden te Lichtaart.

Van opbrengst van de lotjes die we jaarlijks tijdens het teerfeest verkopen en van het bal worden een aantal instellingen gesteund die zich inzetten voor andersvaliden. Tijdens deze feestavond wordt aan een zestal instellingen een cheque van 1000 euro overhandigd als steun voor hun werking en inzet voor andersvaliden.

06 april: Kaartavond ten voordele van onze gilde

Niet vergeten! Was eerst voorzien op 30 maart!
In ons lokaal en inschrijven vanaf 19h30.
Kaarters en niet-kaarters, iedereen is welkom.

27 april: Jaarlijkse Sint Jorisviering

We starten met de H. Mis om 18h30, daarna gezellig samenzijn. Hiervoor volgt nog een uitnodiging om in te schrijven.

28 april: Paaseieren schieting

Start van het zomerseizoen voor onze schutters. We starten met een korte vergadering daarna als het weer het toelaat onze eerste schieting op 61 meter.

5 mei: Loenhoutse mei en Papegaaienfeest / Orde van Trouw

Loenhoutse mei: Processie met daarna bijeenkomst in ons lokaal.
Papegaaienfeest en orde van trouw: Maar liefst 13 gildebroeders en gildezusters worden gevierd op deze bijeenkomst.

2 juni: Schietspel

Schietspel van de hoge gilderaad te Sint Lenaarts. De schutters en helpers worden nog verwittigd.

08-09 en 15-16 juni: Bondschieting 61 meter te Loenhout

De helpers worden tijdig verwittigd.

22 en 23 juni: Gildefeest te Meerle

Zaterdag zijn traditioneel de schietingen. Voor zondag is geen voormiddagprogramma voorzien en start het gildefeest met een optocht na de middag, daarna volgen de wedstrijden van dansen, vendelen en roffelen. Meer nieuws volgt nog.

29 juni: Schieting "Beker van den Bossche" te Loenhout.

Schutters en helpers worden tijdig verwittigd.