Volgende gildeactiviteiten

6 april: kaartavond Boomke whist

In ons lokaal. Inschrijven vanaf 19h30.

27 april: Viering van onze patroonheilige St.-Joris

Op deze zaterdag nodigen wij alle gildeleden uit om de misviering van 18H30 uur bij te wonen, zo mogelijk in gildekledij en we nemen plaats vooraan in de kerk. Na de mis dansen we buiten de trawantel, daarna zullen we stoetsgewijze de vlag volgen naar ons lokaal.

Dit jaar eten we weer ons klassieke worsten- en appelbrood.

Inschrijven hiervoor is nodig om het aantal plaatsen te kunnen voorzien.

5 mei: Loenhoutsemei processie

De wimpelvoerders gaan voorop.

In de processie volgen de roffelaar en de vendeliers dan onze gildebroeders die St. Joris volgen in gildekledij (gilet, faas en zakdoek). Zij verzamelen in het lokaal om 10H30.

De gildezusters dragen de O.L. Vrouw. De dekens dragen de Baldakijn.

Een gildebroeder draagt samen met de andere gilden het nieuwe processievaandel.

Daarna wordt iedereen uitgenodigd in ons lokaal voor een smakelijke maaltijd.

Met gildegroeten

Vanwege het bestuur