Uitnodiging bamisfeest 9/11/2019

Gildebroeders en gildezusters.

Op ons bamisfeest maken wij een evaluatie van onze gildeactiviteiten van afgelopen seizoen.

Een jaarlijkse gewoonte die we in ere blijven houden, dus op zaterdag 09 november 2019 worden jullie van harte uitgenodigd in ons lokaal.

We openen vanaf 19.00 uur. Om 19H30 gaan we aan tafel voor een lekkere maaltijd.

Om het aantal deelnemers te kennen, vragen wij in te schrijven met de strook die u per e-mail ontving of telefonisch, ten laatste 4 november.

Voor de schutters worden de prijzen uitgereikt met de viering van de Loenhoutse Kampioenen.

Het bestuur zal een overzicht geven van het afgelopen seizoen en enkele toelichtingen geven betreffende de nakende activiteiten. De leden kunnen daarna hun vragen stellen.

Bij de dansers worden de verdere afspraken voor de repetities gemaakt en de planning van de winter toegelicht.

Het bestuur hoopt u op deze gezellige avond te mogen begroeten.

Het gildebestuur.