Mededeling HGK i.v.m. corona

Gildebroeders en gildezusters,

In een vorig bericht hebben we laten weten dat een aantal van de gildeactiviteiten zijn afgelast of uitgesteld.

De Hoge gilderaad heeft laten weten dat het feest van de Orde van de Papagaai en Trouw wordt uitgesteld en zal doorgaan op 6 september 2020. Ook het landjuweel dat doorgaat in Essen wordt verschoven naar volgend jaar nl. 26 en 27 juni 2021.

Klik hier voor de mededeling van de HGK.

Hieronder vindt u de lijst van de gelauwerden van onze gilde.

Met gildegroeten en hou het gezond.