HGK coronamaatregelen

Gildebroeders en gildezusters,

Corona blijft in de gildewerking ook parten spelen. Hierna vinden jullie het bericht dat we van de Hoge gilderaad der Kempen ontvingen in verband met de uitreiking van de eretekens dit jaar.

Het bestuur van onze gilde zal een gepast programma uitwerken om de Loenhoutse jubilarissen op een gepaste wijze te vieren. Later horen de gelauwerden hiervan.

Met gildegroeten,
Leo Van Hasselt
Griffier

Hierbij het bericht:

Geachte hoofdman, hoofdvrouw, griffier, gildebroeder, gildezuster,

Omwille van de coronamaatregelen zullen de eretekens in de orde van de papegaai en trouw dit jaar niet feestelijk uitgereikt worden. De eretekens met oorkonde 2020 zullen per gilde overhandigd worden aan de afgevaardigde van de gilde tijdens de najaarsvergadering van de raad der hoofdmannen-hoofdvrouwen. Maak er nadien, indien mogelijk, een feestelijke uitreiking van binnen je eigen gilde ter gelegenheid bijvoorbeeld van het teerfeest.

Omwille van de coronamaatregelen zal de najaarsvergadering van de raad der hoofdmannen-hoofdvrouwen uitgesteld worden naar zondag 13 december 2020. Hiervoor volgt ten gepaste tijde nog een uitnodiging.

Vriendelijke groeten en hou het gezond,

Namens de Wet,
Jo Boenders,
Griffier HGK.