Planning van onze gildewerking

Gildebroeders en gildezusters,

Corona blijft ons parten spelen. Normaal zou het aanstellen van de nieuwe deken en ons teerfeest doorgaan op 10 en 15 januari 2022, maar door de regeringsmaatregelen kan dat niet doorgaan.

Voorlopig kunnen we ook geen snelle versoepelingen verwachten. Maar we mogen echter niet opgeven en hopen dat we vanaf half april terug kunnen starten met een min of meer normale gildewerking.

Een voorzichtige planning ziet er als volgt uit:

  • 18 april: aanstelling van de nieuwe deken op paasmaandag
  • 23 april: op het feest van Sint-Joris houden we ons jaarlijks teerfeest
  • 1 mei: St. Quirinusprocessie
  • 8 mei: Viering orde van de papegaai en orde van trouw
  • 25 en 26 juni: Landjuweel te Essen

Afwachten hoe en wanneer het schietseizoen weer kan starten.

Begin februari zal het bestuur terug samenkomen om te zien wat we kunnen doen binnen de coronamaatregelen.

We houden jullie op de hoogte !

Voor alle leden van onze gilde en hun familie onze beste wensen voor 2022.

Met gildegroeten.

Namens het bestuur
Leo Van Hasselt
Griffier