Wandeling 2017

Gildeactiviteiten najaar 2022

Gildebroeders en gildezusters,

Nu de corsodrukte voorbij is volgt hier ons programma voor het najaar.

Noteer deze datums al in je agenda. Voor sommige activiteiten volgt nog een aparte uitnodiging.

 • Zaterdag 24 september Herfstbal ten voordele van andersvaliden in het Liga-hof te Lichtaart. Een aparte uitnodiging hebben jullie hiervoor al ontvangen. Hier wordt ook de uitslag van de jaarlijkse tombola bekend gemaakt. Het verbond van de St. Jansboog zorgt voor de bediening.
 • Zaterdag 01 oktober Plechtige verwelkoming vanwege de ganse gilde van onze nieuwe hoofdman Hans. Onze gildeleden hebben nog niet de kans gehad om onze nieuwe hoofdman te verwelkomen en te feliciteren. Dit zetten we recht met een gezamenlijke feestelijke bijeenkomst. Zorg dat je er bij bent !
 • Zondag 09 oktober Afsluiten van het 60-meter schietseizoen.
  Onze hoofdman Hans trakteert dan met een vat als dank voor het behalen van meer dan 10 rozenprijzen door onze schutters.
  Ook de 6-metercompetitie tussen de verenigingen wordt terug opgestart. De verantwoordelijken doen hiervoor het nodige om op vrijdagen weer te schieten in ons lokaal.
 • Vrijdag 21 oktober   Uitreiking der ereprijzen van de St. Jansboog te Castelré
 • Zaterdag 29 oktober wandeling onder leiding van onze deken Herman Van Dijck
 • Donderdag 10 november Ons jaarlijks bamisfeest voor al onze gildeleden, met de prijsuitreiking van de plaatselijke kampioenen bij de schutters. Hiervoor dient te worden ingeschreven. Later volgt een uitnodiging.
 • 2-3 en 4 december 6-meterschieting van het verbond in ons gildelokaal
 • Zaterdag 17 december KAARTAVOND in ons gildelokaal. Ook hier hoor je later nog van.

Met gildegroeten

Vanwege het bestuur