De boerenkrijg
De boerenkrijg

De Franse Revolutie

Wat gebeurde er tijdens de Franse Revolutie (1789)?

De Franse bezetters schaften alle verenigingen af en sloegen hun goederen aan. Maar... sommige gilden verdwenen, andere bleven in stilte verder werken en nog andere veranderden in schuttersmaatschappij. Meestal weigerden de gildebroeders hun bezittingen af te staan! Ook hun eigendommen in de kerk.

De Sint-jorisgilde bleef bestaan en werd als dusdanig door het kerkbestuur aanvaard. Dit alles wordt bewezen door de bewaard gebleven rekeningen van de gilde (1739-1891).

Een andere belangrijke schenking aan de Loenhoutse Gilden situeert zich in de 17de eeuw. De toenmalige regerende barones, jufrouw Catharina de Perez, schonk in de eerste helft van de 17de eeuw aan de Loenhoutse gilden het schuttersveld met doelhuisjes. Een stuk grond van tachtig tot negentig aren, behorende de noorderhelft aan de St.-Sebastiaansgilde en de zuiderhelft aan de kruisboog van de St.-jorisgilde. De doelhuisjes zijn omstreeks 1930 afgebroken omdat de gronden in onbruik waren geraakt. De schietingen werden toen gehouden bij de lokaalhouder. De gronden werden intussen verpacht en later verkocht.

In de oude rekeningen boek vinden we volgende belangrijke noteringen over de blijvende werking van de St.-jorisgilde. Sinds 1757 werden pastoor, koster, misdienaars en orgelist jaarlijks door de gilde vergoed voor de viering van de patroon: missen voor patroon en overledenen. De gilde zorgde geregeld voor het waslicht, kocht in 1781 twee nieuwe bloempotten, liet in 1786 het schilderij van het altaar restaureren (het bestond nog voor 1940).

In 1789 en 1790 bekostigde de gilde het herstellen van het altaar. De opbrengst van het offerblok was bestemd voor de gilde.