Mededelingen en richtlijnen i.v.m. corona

Gildebroeders en gildezusters,

De coronamaatregelen zijn recent nog strenger geworden. Het bestuur van onze gilde heeft daarom besloten dat alle activiteiten voor 2020 niet kunnen doorgaan.

Begin december kont het bestuur terug samen om te bekijken hoe we het jaar 2021 kunnen inzetten. Zoals het er nu uitziet zullen we ook in begin van volgend jaar geen activiteiten kunnen plannen, maar we wachten nog af.

Ook hebben we van de cultuurdienst van de gemeente en mail ontvangen met richtlijnen betreffende corona. De bijlagen stuur ik ook mee. Lees alles eens door en bekijk wat voor u eventueel van toepassing is.

Hierbij de mail:

Beste cultuurvereniging,

In onze strijd tegen het coronavirus is het belangrijk dat de maatregelen (testen + quarantaine) correct worden nageleefd.

Volg hiervoor het bijgevoegde stappenplan opgesteld door de Eerstelijnszone Noorderkempen!

Binnen elke vereniging dient men een ‘coronaverantwoordelijke’ aan te duiden.

Gelieve per terugkerende mail de naam van jullie coronaverantwoordelijke, tel. en mailadres kenbaar te maken aan de cultuurdienst.

Op dit ogenblik blijft het bijgevoegde basisprotocol voor cultuur van toepassing.

Via de volgende link kan je de coronamaatregelen voor de cultuursector blijven opvolgen:
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen

Veel sterkte in deze ongewone tijden!

Met vriendelijke groeten,

SARAH KENNIS
Cultuurbeleidscoördinator
Tel.: 03 690 46 26
cultuur@wuustwezel.be