Inhaling deken 2023

Gildeactiviteiten najaar

Gildebroeders en gildezusters,

Nu de corsodrukte voorbij is volgt hier ons programma voor het najaar. Noteer deze datums al in je agenda. Voor sommige activiteiten volgt nog een aparte uitnodiging.

 • Zondag 08 oktober: Afsluiten van het 61-meter schietseizoen.
 • 12 oktober: Start oefenen schieten 6 meter vanaf 19 uur
  Ook de 6-metercompetitie tussen de verenigingen wordt terug opgestart. De verantwoordelijken doen hiervoor het nodige om op vrijdagen weer te schieten in ons lokaal.
 • Vrijdag 20 oktober: Uitreiking der ereprijzen van de St. Jansboog te Castelré
 • Vrijdag 10 november: Ons jaarlijks bamisfeest voor al onze gildeleden, met de prijsuitreiking van de plaatselijke kampioenen bij de schutters. Hiervoor dient te worden ingeschreven. Later volgt een uitnodiging.
 • 3, 4 en 5 november: 6-meterschieting van het verbond in ons gildelokaal
  werklijst volgt nog.
 • 26 november: Sinterklaasschieting 6 meter
  (nieuw: zoals paaseierenschieting 61 meter)
 • 30 november: Optreden van onze dansgroep in WZC Amandina
 • Zaterdag 16 december: KAARTAVOND in ons gildelokaal. Ook hier hoor je later nog van.

Andere mededelingen

 • Landjuweel 2025: een beperkte groep is bezig met het zoeken naar een geschikt feestterrein voor het landjuweel in 2025.
 • Ingang lokaal: er wordt een glazen deur geplaatst om tocht te voorkomen in het lokaal. De offertes zijn binnen.
 • Gildekledij: binnen het bestuur heeft Hilde Reynaerts aanvaard om in te staan voor alle gildekledij. Voor alle vragen kan je dus voortaan bij haar terecht.

Programma 2024

 • 8 januari: 1° teerdag met aanstelling nieuwe deken
 • 13 januari: Jaarlijks teerfeest
 • 20 april: Sint Jorisviering
 • 21 april: Paaseierenschieting

Met gildegroeten

Vanwege het bestuur