Inhaling deken 2023

Gildeactiviteiten voorjaar 2024

Voorjaarsactiviteiten

 • 16 maart: Wandeling
  • Onder leiding van onze deken Jos Van Looveren. Verdere details worden later nog meegedeeld. Om ongeveer 17H30 zijn we terug in ons lokaal waar de frikadellen met krieken weer op ons wachten. Ook alle gildeleden die niet kunnen meewandelen zijn welkom.
 • 23 maart: Lentebal
  • Te Lichtaart. Jaarlijkse bijeenkomst ten voordele van mensen met een beperking. We hopen met een mooie delegatie van onze gilde deel te nemen.
 • 20 april: Viering van onze patroonheilige St.-Joris
  • Op deze zaterdag nodigen wij alle gildeleden uit om de misviering van 18H00 uur bij te wonen, zo mogelijk in gildekledij en we nemen plaats vooraan in de kerk. Na de mis zullen we stoetsgewijze de vlag volgen naar ons lokaal. Dit jaar eten we ook ons klassieke worsten- en appelbrood. Daarna feesten we samen gezellig verder.
   Voor de ganse avond vragen we een tussenkomst van 10 euro per persoon.
   Hiervoor moet je wel inschrijven vóór 8 april. Dit kan zoals gewoonlijk via mail bij mij, bij onze hoofdman Hans of onze koning Johan met vermelding van het aantal worstenbroden of appelbroden. Storten kan op de bankrekening van St. Jorisgilde vzw BE36 7330 0938 5081.
 • 21 april: Paaseieren schieting
  • Onze koning verwacht de schutters tegen 13H30 in het lokaal om na een korte vergadering onze doelen te openen met de jaarlijkse wedstrijd per categorie.
 • 5 mei: Loenhoutse mei
  • We nemen met onze gilde onze jaarlijkse taken in de processie weer op. Later volgen nog enkele praktische richtlijnen.
 • 5 mei: Viering van de orde van de papegaai en orde van trouw
  • 10 gildeleden zijn genomineerd.

Andere gildeactiviteiten

 • 1 juni: Schietspel
  • In ons gildelokaal voor de Sint Jansboog
 • 8 – 9 – 15 en 16 juni: Bondschieting
  • 61 meter te Loenhout
 • 30 juni: Schieting van de Sint Jansboog
  • In ons lokaal i.p.v. op het gildefeest waarvoor dit jaar geen kandidaat gevonden werd.

Werking gilde

 • Omdat het gordijn aan de inkom toch te veel tocht doorlaat wordt een glazen deur geplaatst in de gang. Dit zal gebeuren in de loop van februari of begin maart.
 • Om te besparen op energie zullen we zonnepanelen laten plaatsen op het doelhuis. Er zal wel een greppel gegraven moeten worden om een wachtbuis te leggen voor de bekabeling. De onderhandelingen zijn bijna afgerond.
 • Landjuweel 2025: Dit zal doorgaan op 28 en 29 juni 2025 in sportpark de Dorens op de oefenterreinen van Loenhout SK. Om de werking voor te bereiden worden enkele werkgroepen samengesteld om het vele werk te verdelen. Met zijn allen gaan we zorgen dat het een succes wordt.