Herinnering Sint Jorisviering

22 april ’23: Viering van onze patroonheilige St.-Joris

Op deze zaterdag nodigen wij alle gildeleden uit om de misviering van 18H00 uur bij te wonen, zo mogelijk in gildekledij en we nemen plaats vooraan in de kerk. Na de mis zullen we stoetsgewijze de vlag volgen naar ons lokaal. Dit jaar eten we ook ons klassieke worsten- en appelbrood. Daarna feesten we samen gezellig verder.

Voor de ganse avond vragen we een tussenkomst van 10 euro per persoon.

Hiervoor moet je wel inschrijven vóór 8 april. Dit kan zoals gewoonlijk via mail bij mij, bij onze hoofdman Hans of onze koning Johan met vermelding van het aantal worstenbroden of appelbroden (zie inschrijvingsstrook).

Storten kan op de bankrekening van St. Jorisgilde vzw BE36 7330 0938 5081.