Kaartavond 16/12/2023

Gildebroeders en gildezusters,

In bijlage de uitnodiging voor onze kaartavond die doorgaat in ons lokaal op 16 december. Ook niet-kaarters zijn van harte welkom om onze gilde te steunen.

Met gildegroeten

Leo Van Hasselt
Griffier