Najaaractiviteiten van onze gilde

Gildebroeders en gildezusters,

Nu het zwaartepunt van de pandemie voorbij lijkt te zijn kan onze gilde zijn normale werking hervatten. Hierbij een overzicht van de gildeactiviteiten van het najaar 2021.

Eindejaar activiteiten van onze gilde

17 oktober

Orde van de papegaai en orde van trouw. De 5 genomineerden van onze gilde zijn reeds uitgenodigd. Gaat door in het Ligahof en het OC Lichtaart.

22 oktober

Prijsuitreiking verbond St. Jansboog. Inschrijven bij onze koning Johan

30 oktober

Wandeling met de gilde onder leiding van onze deken Leo Bogaerts. Vertrek aan ons lokaal met auto’s naar Brecht-Overbroek om 13H30. De wandeling is ongeveer 9 km, met een tussenstop voor een versnapering. Dus graag enkele vrijwilligers die met de auto een aantal personen kunnen meenemen voor de gezamenlijke verplaatsing. Gildeleden die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de wandeling zijn vanaf 17H30 uitgenodigd voor de gezamenlijke maaltijd achteraf en een gezellige babbel.

6 november

Herfstbal HGK. De opbrengst gaat naar initiatieven ten voordele van mensen met een beperking. Gaat door in het Ontmoetingscentrum te Kasterlee aanvang om 20 uur.

10 november

Op ons bamisfeest maken wij een evaluatie van onze gildeactiviteiten van afgelopen seizoen. Voor de schutters worden de prijzen uitgereikt met de viering van de Loenhoutse Kampioenen.

Ons lokaal is open vanaf 19 uur. We beginnen met een gezellig etentje dat ons aangeboden wordt door onze koning Johan Van Dijck als traktatie voor zijn 2° termijn als koning van onze gilde. Ook de dansgroep maakt zijn afspraken voor het volgende seizoen.

Hiervoor moet je wel inschrijven om het aantal deelnemers te kennen voor de traiteur. Dit kan je doen bij onze hoofdman, bij Karin of bij mij via mail of per telefoon. Onderaan vind je ook een inschrijving strookje om af te geven aan een van ons. Graag vóór 4 november aangeven.

17 – 18 – 19 december       

6 meterschieting in ons lokaal. De dienstregeling volgt nog.

Activiteiten begin 2022

10 januari  

Aanstelling van onze nieuwe deken. Het wordt Herman Van Dijck van de Bareelstraat.

15 januari  

Ons jaarlijks teerfeest. Dit gaat door in de feestzaal LUNIKE. Dit is tevens onze algemene vergadering van de VZW. Hiervoor volgt nog een uitnodiging.