Inhaling deken 2023

Onze volgende gildeactiviteiten

Gildebroeders en gildezusters,

Hierbij enkele bijkomende inlichtingen betreffende onze volgende gildeactiviteiten:

20 april ’24: Viering van onze patroonheilige St.-Joris

Op deze zaterdag nodigen wij alle gildeleden uit om de misviering van 18H00 uur bij te wonen, zo mogelijk in gildekledij en we nemen plaats vooraan in de kerk. Na de mis zullen we stoetsgewijze de vlag volgen naar ons lokaal. Dit jaar eten we ook ons klassieke worsten- en appelbrood. Daarna feesten we samen gezellig verder.

Voor de ganse avond vragen we een tussenkomst van 10 euro per persoon.

Hiervoor moet je wel inschrijven vóór 8 april. Dit kan zoals gewoonlijk via mail bij mij, bij onze hoofdman Hans of onze koning Johan met vermelding van het aantal worstenbroden of appelbroden. Storten kan op de bankrekening van St. Jorisgilde vzw BE36 7330 0938 5081 en vermeld wat je graag eet.

21 april ’24: Paaseieren schieting

Onze koning verwacht de schutters tegen 13H30 in het lokaal om na een korte vergadering onze doelen te openen met de jaarlijkse wedstrijd per categorie.

Vandaag worden ook de loenhoutse kampioenen van de 6-meter gevierd. Het beste 3-tal en de puntenkampioen.

5 mei ’24: Loenhoutse mei

We nemen met onze gilde onze jaarlijkse taken in de processie weer op. Ons lokaal is open vanaf 10 uur, om samen naar de start te gaan tegen 11 uur.

  • Voorop de wimpelvoerders (met kiel) te paard. (de wimpels worden verwacht bij Gaby Van Aken).
  • Onze vlag en de roffelaar
  • De vendeliers
  • Sint Joris met de gildebroeders (met gilet) en enkele bogen
  • De gildezusters dragen O L Vrouw
  • De processievlag (Ludo Van Hasselt)
  • De 2 dekens (met kiel) dragen mee de baldakijn

Na de processie kunnen we in ons lokaal weer genieten van een lekkere maaltijd.

5 mei ’24: Viering van de orde van de papegaai en orde van trouw

10 gildeleden zijn genomineerd. Zij worden nog persoonlijk uitgenodigd met de vraag om zo veel mogelijk ook aanwezig te zijn op de uitreiking in Lichtaart.

 Met gildegroeten

Leo Van Hasselt
Griffier