Bal andersvaliden

Gildebroeders en gildezusters,

In een vorig bericht hebben we jullie al uitgenodigd deel te nemen aan het bal in Lichtaart.

Vanwege de hoge gilderaad hebben we nu de vraag gekregen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op het bal ten voordele van de andersvaliden op 17 maart ek.

Er worden plaatsen gereserveerd, daarom vraag ik jullie mij te laten weten of je meekan naar lichtaart.

Hierbij de mail van de opperhoofdman van de HGK:

Geachte hoofdman,
Geachte gildebroeders en -zusters

Op uw voordracht koos de Wet van de Hoge Gilderaad der Kempen de projecten van de instellingen die werken met personen met een beperking die in 2018 een financiële bijdrage krijgen.

De Raad der Hoofdmannen nam hiervan op 25 februari jl. kennis van.

Aangezien de financiële middelen vanuit de gilden worden samengebracht en eveneens de kandidaat-instellingen worden voorgesteld door de gilden, is het aangewezen dat eveneens

de betrokken gilden de uiteindelijke finaciële tegemoetkoming overhandigen.

Zoals u weet worden jaarlijks op het Bal van de Hoge Gilderaad deze gelden plechtig aan de betrokken instellingen overhandigd .

Daarom wil ik u vragen dat uw gilde met een delegatie de symbolische cheque plechtig wil overhandigen op het bal van de HGK op 17 maart 2018 te Lichtaart in het Ligahof.

De betrokken instellingen zijn eveneens uitgenodigd om met een kleine delegatie de cheque in ontvangst te komen nemen.

De instellingen zijn ondertussen eveneens uitgenodigd om met een delegatie aanwezig te zijn en hen is verteld dat zij op het bal een vaste plaats zullen vinden bij de gilde die hen voorstelde.

Mag ik u dan ook vragen om met een ruime delegatie aanwezig te zijn op het bal. Om organisatorische reden zou ik graag vooraf weten met hoeveel u komt. Ik laat dan vaste plaatsen reserveren in de zaal.

Mag ik u alvast danken voor uw engagement?

Met vriendelijke groeten

Harry Vanderhenst
opperhoofdman HGK