Vendelen

Het vendelen is vanouds een vorm van waardering waarbij het vaandel/vendel gezwaaid worden als eerbetoon aan personen, op bijzondere festiviteiten of ingetogen momenten tijdens speciale gildeactiviteiten.

Ten tijde van de middeleeuwen en de periode dat de gilden nog behoorden tot het Groot Hertogdom Brabant werd deze vorm van waardering hoofdzakelijk waargenomen door de vaandeldrager. In een latere periode bij de heropbloei van de gilden na de Franse revolutie en de komst van de Landjuwelen en gildefeesten is het vendelzwaaien in de gilden geïntroduceerd als een gildeactiviteit. Vendelen kreeg dan een functie naast de Alferis (vaandeldrager) die het gildevaandel draagt en de vendellier die de vendelgroet beheerst.

In onze gilde is het vendelen geïntroduceerd tijdens de jaren ’60 – 70 wanneer de gildefeesten een ruimere belangstelling kregen door de werking van de HGK.

Groepsvendelen