Koningschieting 2014

Verslag koningschieting 2021

Beste gildebroeders en gildezusters,

Vooreerst iedereen bedankt voor de aanwezigheid op onze Koningsschieting van afgelopen zondag. De anderen hebben op afstand dit gildegebeuren kunnen beleven met moederkensdag te vieren.

Het was mooi weer en maakte er een feestdag van.

Na de optocht naar de wip steeg al een beetje de spanning maar daar zorgde onze aftredende koning zelf voor tijdens zijn voorkeurschoten.

Eerst was het de beurt aan de genodigden om een ereschot naar de vogel te doen wat best ook wel lukte.

Dan was het de uitredende koning Johan Van Dijck die met zijn drie voorkeur schoten de mogelijkheid had om weer koning te worden. De eerste twee pogingen mislukte maar bij zijn derde voorkeurschot was het raak en de vogel fladderde naar beneden.

Met beide handen in de lucht en met een luide kreet bevestigde hij ons dat hij koning wilde blijven.

Nadien waren het onze eigen schutters die nog wat prijzen konden meepakken als ze ook raak wisten te schieten.

Het echte feest kon maar beginnen als de nieuwe koning was aangesteld en hij de breuk om de schouders had gekregen. Dan kon iedereen koning Johan en koningin Karin proficiat wensen.

Nadien volgde de optocht om de nieuwe koning naar het lokaal te brengen. Hij mocht daarvoor plaats nemen in de feestkoets die de stoet volgde.

Bij aankomst vormde de leden de erehaag en mocht hij stappend over het gildevaandel het lokaal binnentreden.

Als nieuwe koning had hij echter de plicht iedereen te trakteren met de inhoud van de beurs en dat duurde tot in de late uurtjes.

Nu Johan Van Dijck opnieuw koning is kan hij weer rekenen op de voltallige medewerking van onze leden.

Proficiat aan Johan en Karin.

Hiermee is iedereen weer op de hoogte wie onze nieuwe Koning is geworden.

Met de groeten van onze gilde.