Welkom

De Sint-Jorisgilde van Loenhout vzw. is een gilde met een rijk verleden en heeft een ruime blik op de toekomst. Binnen de gilde wordt voornamelijk de nadruk gelegd op de broederlijkheid en de familiale sfeer.

Sport en ontspanning berust op een eeuwenoude traditie en is er voor jong en oud. Naast de sport, het kruisboogschieten, heeft de gilde jaarlijks een ruim aanbod aan ontspanning, zoals de teerfeesten, de schietspelen, de wandeling, de fietsdag, de kinderdag, de vrouwendag en vele andere activiteiten waaraan je individueel of in gezinsverband kan deelnemen.

Het sportieve richt zich voornamelijk op het kruisboogschieten op 61 en 6 meter. Het vergt van de beoefenaar, techniek, concentratie en zorgvuldigheid met als doel de roos te vinden met pijl en boog.