Uitnodiging gildedag te Essen

Gildebroeders en gildezusters,

Een volwaardig gildefeest zit er voor dit jaar niet in, maar toch komt er een gildedag die doorgaat op zondag 24 juni ’18 vanaf 13H30.

Op die dag gaan de wedstrijden voor het dansen, vendelen en roffelen door in de sporthal van Essen. Iedereen is welkom op dit feest. Heb je zelf geen vervoer, spreek iemand aan en je kan normaal meerijden met een danser of vendelier.

In bijlage de volgorde van optreden voor vendelen en dansen en de deelnemers voor het roffelen.

We gaan ons best doen om de optredens van onze gilde extra te verzorgen.

Voor de schutters ook nog de uitslag van het schietspel te Herselt en de schieting gildefeest te Loenhout.

Met gildegroeten
Leo Van Hasselt
Griffier