St. Jorisgilde, circa 1938
St. Jorisgilde, circa 1938

Eerste helft 20ste eeuw

Over het begin van deze eeuw zijn slechts weinig gegevens terug te vinden; toch heb ik daarvoor een poging ondernomen. De reden van het ontbreken van deze gegevens zal blijken uit gebeurtenissen uit deze eeuw.

In 1900 werd de rekening opgemaakt en goedgekeurd van 185.13 fr. Te verdelen over de volgende kosten:

  • Den Brouwer 99 fr.
  • Den Lokaalbaas 32 fr
  • Aan den Koning 26.5 fr.
  • Kerkrechten 14 fr.
  • Rozengeld 1.27 fr.
  • Aan de misdienaars 0.36 fr.
  • Aan buitengelag 7 fr.
  • Aan de Knaap 5 fr.

Deze afrekening werd goedgekeurd door Hoofdman, Koning, Ouderlieden en dekens: Christiaan Roovers, Frans Vissers, Jac Van Dijck Frans Van dijck Jan Van Hasselt, M. Van Looveren en J Van Dijck. Afwezig was Adr. Roovers.

In 1908 werd er geteerd en gelaggeld ontvangen van 56 mannen.

Tussen de jaren van de eerste en de tweede wereldoorlog weten we nog wel dat de gilde niet heeft opgehouden te bestaan. We weten dit enkel door het feit dat er gedurende al die jaren nieuwe leden zijn aangesloten.

In de tussenperiode zijn er ook verschillende schietingen geweest. Zelfs gildenfeesten en congressen.

Begin jaren dertig werd onder impuls van Dokter Gommers uit Meerle het Verbond der St.Jansboog binnen de Noorderkempen opgericht. Zeven gilden sloten hierbij aan. Na de oorlog sloten ook de Nederlandse gilden Rijsbergen en Sprundel aan bij dit Verbond.

De oorlog sloeg zwaar toe in Loenhout. De kerk brandde geheel uit zodat ook het altaar van St .Joris verdween. Het mooie St.Jorisbeeldje in albast was reeds in veilige bewaring gebracht met andere kerkschatten in Antwerpen. Dit beeldje maakte echter geen deel meer uit van dat verwoeste altaar. Na de oorlog bij het ruimen van het puin zijn wel de zilveren Keizersvogeltjes teruggevonden en opnieuw aan de St. Jorisgilde overgemaakt.

Vlaggewijding in april 1948 (Bron: Gazet van Antwerpen)
Vlaggewijding in april 1948 (Bron: Gazet van Antwerpen)

Ook het gildelokaal bij Charel Boudewijns brandde volledig uit. Alle gildebezittingen zoals het vlag , de bogen, de boeken en andere verdwenen in de vlammen. Ook de oude breuk had veel te lijden onder de hitte. De sporen zijn nu nog waar te nemen.

De gilde stopte echter niet door al die ellende want in 1948 werd een nieuwe gildevlag aangeschaft. Gedurende bijna 50 jaar heeft het voorgegaan bij alle belangrijke gildefestiviteiten.