Gildefeest 2016
Gildefeest 2016

Tweede helft 20ste eeuw

In 1957 is de St.Jorisgilde van Loenhout toegetreden tot de Hoge Gildenraad der Kempen. Het toenmalige bestuur bestond uit:
  • Hoofdman Christiaan Roovers
  • Koning : Maarten Vissers
  • Knaap : Suske Lodewijks
  • Oudermannen : Jan Van Hasselt en Jef Van Dijck
  • Bestuursleden : Adriaan Brosens, Neel Van Hasselt (penningmeester), Jef Van Hasselt en Jan Van Dijck.

In 1958, het jaar van de wereldtentoonstelling, werden de eerste Kielen en Fazen aangeschaft. Dit met het oog op de organisatie en deelname aan het bezoek van de wereldtentoonstelling te Brussel. Al was dit uiteindelijk een financiƫle strop voor de St.-Jorisgilde.

Tijdens de zestiger jaren heeft onze schutterij hoogtij gevierd met verschillende overwinningen van zestallen en tientallen ereprijzen.

In 1970 werd in onze gilde afstand genomen van een traditie van meer dan 125 jaar. De familie Roovers had sinds het jaar 1838 onafgebroken het hoofdmanschap van de St. Jorisgilde bekleed. Na het overlijden van Christiaan Roovers op 9 december 1970 zag zoon Rik, zijn normale opvolger, de toekomst meer bij de jeugd dan het behouden van deze traditie. Enkele weken later kwam een afvaardiging van het toenmalige bestuur bij mezelf aan de deur kloppen om het Hoofdmanschap van de gilde te willen waarnemen. Na enkele dagen beraad heb ik eind december deze uitdaging aanvaard. Op 4 januari 1971 werd ik door koning Maarten Vissers voorgesteld aan het verbond van St .jorisgilden op de jaarlijkse Nieuwjaarsvergadering te Hoogstraten. Mijn aanstelling als hoofdman in onze gilde werd op het teerfeest van 11 januari 1971 bekrachtigd.

Door de blijvende groei van jonge leden en het grote succes bij het dansen tijdens de jaarlijkse St.Lucia feesten werd onze dansgroep gesticht in 1976. Eerst heel bescheiden maar onder de inpuls van de koppels May en Jos en Els en Frans, die destijds de danscursussen in Olen volgde, werd onze groep gestadig vorm gegeven en groeide uit tot een waardevol gildebezit van de St.-Jorisgilde.

Tijdens dezelfde periode hebben ook het Vendelen en Roffelen hun intrede in onze gilde gedaan.

De St.-Jorisgilde van Loenhout was zo rijk aan talent en doorzettingsvermogen dat een organisatie van een groot Kempisch Gildenfeest niet kon uitblijven. In 1986 werd door de HGK het gildefeest van 1987 aan onze gilde toegewezen. Gedurende een gans jaar werd met man en macht gewerkt aan deze organisatie en het verloop kende een groot succes. Bij deze gelegenheid werd ook de viering van het 625 jarig bestaan aan het thema toegevoegd.

Dat onze gilde binnen de Hoge Gildenraad der Kempen in aanzien steeg was het gevolg van onze werking en de goede uitslagen bij de jaarlijkse schietspelen en gildenfeesten. Onze schutters konden zich optrekken aan het puike presteren van voorbeeldschutter Willy Van Hasselt, die zijn aangeboren talent , zijn inzicht in de kruisboogsport en zijn wil om er steeds het maximum uit te halen. Hij beheerste en overvleugelde tijdens de tachtiger jaren de ganse kruisboogsport. Hij was niet bang zijn heerschappij te verliezen want menig jonge schutter kon bij hem terecht voor raad en daad. Hij was het voorbeeld van een groot kampioen. Onze dansgroep beheerste op hun manier het ganse dansende gezelschap van de dansende gilden. Door hun inzet en doorgedreven oefening was ze ieder jaar een te duchten groep voor het wegkapen van de hoogste ereprijzen op de gildefeesten en Landjuwelen. Hierbij mogen wij ook niet vergeten dat deze prestaties door alle gildeleden werden gewaardeerd en aangemoedigd.

Door dit alles kon het grote succes niet uitblijven.

In 1990 werd te Rijkevorsel het Landjuweel van de Hoge Gildenraad der Kempen gewonnen. Deze overwinning was een bekroning voor onze jarenlange inzet. Zulke overwinning heeft ook zijn consequenties want van de winnaar wordt verwacht dat ze vijf jaar later zelf moeten instaan voor de organisatie van een volgende Landjuweel. Dat gebeurde in 1995. Weer een jaar werken om deze organisatie optimaal te laten verlopen.

We konden tijdens die dagen genieten van goed weer zodat alles vlekkeloos verliep. Tijdens dit Landjuweel hadden ook de schietingen voor de Opperkoningen plaats. Jan Van Hasselt, regerend Opperkoning sinds 2 termijnen kon zich op het thuisfront tot Opperkeizer schieten. En wat deed Jan. Hij schoot de vogel van de Wip en mag zich na het Landjuweel te Essen dit jaar Opperkeizer van de H.G.K. noemen. Wij noemen het zelfs een uitzonderlijke prestatie. Jan is reeds 18 jaar Koning van onze gilde geweest en reeds 4 jaar Keizer.

Tijdens deze termijn is hij bijna 15 jaar Opperkoning. Wie doet hem dat ooit nog na.

Stilaan leven we naar het einde van een millenium. Wie dacht dat na al deze successen de riem zou afgelegd worden komt bedrogen uit. Met de komst van een aantal jongeren en de mogelijkheden die een eigen lokaal bieden om de gilden verder in stand te houden. In overleg met het gemeentebestuur werden plannen en besproken of er mogelijkheden waren binnen hun plannen om ruimte te voorzien voor een eigen lokatie voor de St.-Jorisgilde. Enkele maanden geleden, na het afsluiten van hun onteigeningen hebben wij de bevestiging gekregen dat de St.Jorisgilde op basis van erfpacht grond ter beschikking kan krijgen om een eigen gildelokaal uit te bouwen.

Momenteel is de gemeente bezig alle lokaties op plan te zetten. Na goedkeuring van deze plannen kunnen wij verder werken onze eigen plannen te ontwikkelen om er samen iets moois van te maken.